Začínáme znovu trénovat

Vzhledem k postupnému rozvolňováni začínáme, samozřejmě podle přísných pravidel, znovu trénovat.

Viz níže:

Od pondělí (23. 11.) platí podle „PES“ aktualizovaná pravidla pro tréninky na venkovních sportovištích. Konkrétně „Sportovat lze venku, maximálně do 6 osob.“ Pokud vám to počasí a další okolností dovolí (jakož i s vědomím, že to opravdu není mnoho), je možné použít pravidla, která už jsme jednou aplikovali, tj. platí, že: je zakázáno používat vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.), vnitřní sportoviště; tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření; v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.